О Д Л У К А

Категорија: Uncategorised
Датум креирања петак, 13 март 2020 13:14
Погодака: 812

Имајући у виду здравствене препоруке ради спречавања ширења инфекције на територији Републике Србије, Допис Министарства просвете, науке и технилошког развоја од 10.03.2020. године и Дописа Министарства просвете науке и технолошког развоја од 11.03.2020. године, директор школе доноси

                                                           О Д Л У К У

 

Именују се лица која ће се старати о спровођењу мера ради спречавања ширења инфекције у   О.Ш. „Аксентије Максимовић“ Долово:

1. Верица Стошић, директор Школе

2. Љиљана Томић, секретар

3. Милена Јаковљевић, наставник предметне наставе

4. Боса Живојновић, настаник разредне наставе

5. Лућијана Чолак, педагог

Именована лица ће обилазити учионице, ходнике и тоалете и контролисати одржавање хигијене у Школи, више пута дневно.

                                                                                         Директор школе                                                                                                                

                                                                                         Верица Стошић

работа в одессе