Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

Директор

Предраг Богатинчевић - професор физичког васпитања