Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

Запослени

Васпитачи

Душица Суса
Рената Пуја
Ивана Филипов

Директор

Предраг Богатинчевић - професор физичког васпитања

ПП Служба


Лућијана Чолак

Помоћно техничко особље

Данијела Стојанов
Весна Стошић
Анђелија Станковић
Иванка Ромчев
Биљана Марковић
Јасмина Вујчић
Зорица Милошевић
Данијела Анђелковић
Маја Младеновић
Владимир Субин
Ивица Пешић
Јован Станковић

06082013280

 

Поткатегорије