Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

Техничко и информатичко образовање

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ-  15.03.2015. године 

ОШ "Жарко Зрењанин" Банатско Ново Село

Јаћимовић Данијела ученица петог разреда из дисциплине практична израда задатака је освојила прво место

Ђорђевић Александар ученик шестог разреда из дисциплине архитектура и грађевинарство је освојио друго место

Урошев Милош ученик осмог разреда из дисциплине ИКТ је освојио треће место

Ракиџић Марија ученица шестог разреда из бродомоделарства је освојила прво место

Ученици по ИОП-у

Антић Ивана ученица осмог разреда из дисциплине архитектура и грађевинарство је освојила прво место

Крстин Љубица из дисциплине ваздухопловно моделарство је осволила друго место

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ- 29.03.2015.

ОШ "Жарко Зрењанин" Банатско Ново Село

Урошев Милош ученик осмог разреда из дисциплине ИКТ је освојио треће место

Антић Ивана ученица осмог разреда из дисциплине архитектура и грађевинарство је освојила прво место

Ракиџић Марија ученица шестог разреда из бродомоделарства је освојила прво место

Крстин Љубица из дисциплине ваздухопловно моделарство је осволила треће место

Јаћимовић Данијела ученица петог разреда из дисциплине практична израда задатака је освојила друго место

Ђорђевић Александар ученик шестог разреда из дисциплине архитектура и грађевинарство је освојио друго место

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ- 17.04. 2015. И 18.04.2015.

ОШ "Доситеј Обрадовић" Сомбор

Антић Ивана ученица осмог разреда из дисциплине архитектура и грађевинарство је освојила треће место

ЧЕСТИТАМО!!!

 

 

 

Последње вести