Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

Прелиминарни резлутати

Прелиминарне разултате завршног испита ученика основних школа можете погледати на сајту Министартства просвете посвећеном упису ученика у средње школе. Пријем и решавање жалби је у понедељак 20.06.2016. од 9 до 14 часова у матичној школи ученика.

Последње вести