Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

15315

Uncategorised

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Имајући у виду здравствене препоруке ради спречавања ширења инфекција на терирорији Републике Србије, Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 10.03.2020. године и Допис Министарства просвете науке и технолошког развоја од 11.03.2020. године, обавештавају се ученици, запослени и родитељи о следећем:

  1. Неопходно је редовно одржавање учионица (проветравање и чишћење)
  2. Неопходно је редовно прање руку
  3. Не додиривати очи, уста и нос неопраним рукама
  4. Не размењивати храну
  5. Не користити исте чаше и флашице за воду
  6. Употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпадке
  7. Избегавати већа окупљања по холовима и ходницима за време одмора и исте користе само за пролаз
  8. Препоручује се одлагање прослава и дружења
  9. Не ширити непроверене информације

Све наведено је у функцији превенције евентуалне инфекције и нешто је што је иначе уобичајено.

НАПОМЕНА ЗА РОДИТЕЉЕ: Родитељи уколико примете било какве симптоме код деце који би могли да указују на присуство вируса, треба без одлагања да се обрате надлежним здравственим институцијама (телефони епидемиолошке службе за све информације су 064/8945235 и 0112684566) јер на тај начин штите безбедност своје деце и безбедност других.

Директор школе

Верица Стошић

О Д Л У К А

Имајући у виду здравствене препоруке ради спречавања ширења инфекције на територији Републике Србије, Допис Министарства просвете, науке и технилошког развоја од 10.03.2020. године и Дописа Министарства просвете науке и технолошког развоја од 11.03.2020. године, директор школе доноси

                                                           О Д Л У К У

 

Именују се лица која ће се старати о спровођењу мера ради спречавања ширења инфекције у   О.Ш. „Аксентије Максимовић“ Долово:

1. Верица Стошић, директор Школе

2. Љиљана Томић, секретар

3. Милена Јаковљевић, наставник предметне наставе

4. Боса Живојновић, настаник разредне наставе

5. Лућијана Чолак, педагог

Именована лица ће обилазити учионице, ходнике и тоалете и контролисати одржавање хигијене у Школи, више пута дневно.

                                                                                         Директор школе                                                                                                                

                                                                                         Верица Стошић

Обавештење

Превентивне мере у циљу спречавања ширења вируса.

Обавештење

Одлуком Покрајинског секретаријата за образовање, прекида се настава у школама у Војводини у периоду од 12. фебруара, закључно са 21. фебруаром 2020, због безбедности и здравља деце, а услед регистровања вируса грипа изнад епидемијског прага.

Одлука о обустави наставе

Последње вести