Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

15315

План писмених и контролних вежби 2017-18

План писмених и контролних задатака за I полугодиште школске 2017/2018. године

Предмети

Предавачи

Одељење

I

контролни

I

писмени

II

контролни

II

писмени

 

Д

M

Н

Д

M

Н

Д

M

Н

Д

M

Н

 

Српски језик

Караџић Марија

V-1

15

XII

III

12

X

II

 

05

XII

II

 

VII-3

14

XI

III

23

X

IV

28

XI

V

14

XII

III

 

VIII-3

25

IX

V

12

X

II

 

13

XII

III

 

Рашковић Тања

VI-2, VII-1, VIII-2

 

11

X

II

 

15

XI

III

 

VII-2

11

X

II

22

XI

IV

 

Наташа Јованов Драгосавац

V-2

 

20

X

III

13

XII

III

08

XII

II

 

VI-1

20

X

III

13

XII

III

08

XII

II

 

VI-3

20

X

III

13

XII

III

08

XII

II

 

VIII-1

20

X

III

13

XII

III

08

XII

II

 

Енглески језик

Вера Денћан

VI-3

10

X

II

7

XII

II

     

VIII-3

3

X

I

7

XII

II

 

Симеуновић Емилија

V-1

5

XII

II

7

XI

II

     

V-2

4

XII

II

6

XI

II

 

VI-1

5

XII

II

7

XI

II

 

VI-2

4

XII

II

6

XI

II

 

VII-1

4

XII

II

6

XI

II

 

VII-2

5

XII

II

7

XI

II

 

VII-3

6

XII

II

8

XI

II

 

VIII-1

5

XII

II

7

XI

II

 

VIII-2

5

XII

II

7

XI

II

 

Немачки језик

Костадиновски Адриана

V-1

23

XI

IV

       

V-2

24

XI

IV

 

VI-1

19

X

III

28

XI

V

 

VI-2

19

X

III

27

XI

V

 

VI-3

19

X

III

27

XI

V

     

VII-1

17

X

III

21

XI

IV

 

VII-2

18

X

III

15

XI

III

 

VII-3

18

X

III

15

XI

III

 

VIII-1

2

XI

I

30

XI

V

 

VIII-2

31

X

V

1

XII

I

 

VIII-3

2

XI

I

5

XII

I

 

Математика

Вељковић Славиша

VII-1, VII-3

27

IX

V

30

X

V

20

XI

III

18

XII

III

Гава Аурел

V-1, V-2

27

IX

V

17

X

III

16

XI

III

18

XII

III

VII-2

27

IX

V

30

X

V

20

XI

III

18

XII

III

VIII-2

02

X

I

01

XI

I

27

XI

V

18

XII

III

Милковић Бранислава

VI-1, VI-2,

VI-3

28

IX

V

23

X

IV

09

XI

II

11

XII

III

VIII-1, VIII-3

09

X

II

30

X

V

27

XI

V

14

XII

III

Хемија

Јовановић Ирена

VII

01

XI

I

       

VIII

13

XI

III

     

Физика

Чавић Драгана

VI

                 

VII

             

VIII

             

Историја

Обренов Маја

V-2

9

X

II

   
                                                 

Д – дан, M – месец, Н - недеља