Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

15315

Набавка електричне енергије - 2018

Одлука о покретању поступка

Решење о образовању комисије

Изјава чланова комисије

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка и уградња гасног котла - 2018

Одлука о покретању поступка

Решење о образовању комисије

Изјава чланова комисије

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Документација за наставу у природи 2018/19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Позив за подношење понуда.

Конкурсна дoкументација.

Обавештење о продужењу рока.

Последње вести