Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

15315

Вишедневна екскурзија - 2019 - поновљени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Вишедневна екскурзија - 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Набавка електричне енергије - 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука

Обавештење о закљученом уговору

Екскурзија 2018/19

Одлука о закључењу оквирног споразума.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму.

Последње вести