Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

15315

Вишедневна екскурзија - 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Набавка електричне енергије - 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука

Екскурзија 2018/19

Одлука о закључењу оквирног споразума.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму.

Набавка електричне енергије - 2018

Одлука о покретању поступка

Решење о образовању комисије

Изјава чланова комисије

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Последње вести