Основна школа
„Аксентије Максимовић”
Долово

15315

Документација за наставу у природи 2018/19

Позив за подношење понуда.

Конкурсна дoкументација.

Обавештење о продужењу рока.

Документација за екскурзије

Одлука о покретању поступка

Решење о образовању комисије

Изјава чланова комисије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавне набавке 2016-17

Одлука о закључењу оквирног споразума - једнодневна екскурзија 2016.

Одлука о додели уговора - Настава у природи 2016/17